apdabinti

apdabinti
apdabìnti tr. apipuošti, apgražinti: Jau ir galvą apdabinau BsPIII18. Burtikais apsiuvu, apdabinu R81. Apdabìnk savo dukrą, leisdamas kieminėti J. Apdabinai ir išrėdei brš. Apadabink ir mus brš. | refl.: Apsidabìnk, atvažiuos svetys tuo[j] J. \ dabinti; apdabinti; įdabinti; išdabinti; nudabinti; padabinti; pridabinti; sudabinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apdabinti — apdabi̇̀nti vksm. Apsidabi̇̀nsiu ir ei̇̃siu į svečiùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdabinėti — K dem. apdabinti. dabinėti; apdabinėti; išdabinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dabinti — dabìnti ( yti), ìna, ìno tr. 1. SD64, R, K puošti, gražinti: Anksti kėlė, rūtas skynė, vainikėlį sau dabìno Nm. I–IV amž. Lietuvos teritorijos kapuose susidurta su daugybe įvairių papuošalų, kuriais būdavo dabinama galva, kaklas, krūtinė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdabinti — išdabìnti 1. tr. Q63, R34, Kč išpuošti, išgražinti: Ta poni neikom išdabìnta, išrėdyta J. Iždabinti namai SD21. Iždabintos lubos SD355. | refl. tr., intr.: Mergaitė išsidabìno savo kambarį Lzd. Išsiprausė, išsidabìno – jau eis kur Vlkv. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudabinti — nudabìnti tr. 1. papuošti, pagražinti: Kad nudabino, kad nudabino, net miela akiai žiūrėt Lkš. Padėkoki motinėlei, kad tau užaugino, žalių rūtų vainikėlį dėl tau nudabino LTR(Skp). | refl. tr.: Mergelė vainikėlį ... nuspynus nusdabinus ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padabinti — padabìnti 1. tr. papuošti, pagražinti: O tai puikiai padabinta KlvD27. | refl.: An kalnelio putinėlis, po putinu šaltinėlis, tę mergelė burnelę prausė, nusiprausus pasdabino Švn. Gražūs svotukai pasidabinę JV753. Šiandie tokia diena, gali atjot… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridabinti — pridabìnti 1. tr. pritaikyti: Jau ir ienas prikabino, ir branktuką pridabino rš. Kokiamui prilyginimui pridabinsim ją? Ch1Mr4,30. | refl.: Kol tu prisidabìnsi, tai ir naktis užpuls Lp. 2. refl. prisitaisyti, prisirengti: Žiemai prisidabinù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudabinti — sudabìnti tr. 1. papuošti, pagražinti: Mūsų tėvų tėvai ... sopagų, jau prancūziškai sudabytų, ir puikokų kurpių gėdėjos paminėti K.Donel. | refl. tr.: Sau veidelį susdabìnus Švnč. 2. sutvarkyti: Ugnį gražiai sudabinaũ, sužarsčiau, o jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgalis — ùžgalis sm. (1) K, užgalỹs (3b) BŽ150, LKAI110(Jdr), ūžgalis (1) Skr 1. NdŽ, KŽ, DŽ1 vieta už galo: Pamesk tus batus lovos ùžgalė[je] Vkš. 2. kraštas, pakraštys: Plūgą palikau pačiame ùžgalė[je] Up. Šlapi yra dirvų ùžgaliai, neįbrendami Dr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įdabinti — įdabìnti 1. refl. Krok įsipuošti, išsigražinti: Įsirėdžius, įsidabìnus – negali nė pažint Gs. 2. tr. sukurti, įtaisyti: Žemę įdabino ir ją padarė RBIz45,18. 3. refl. įtaikyti, įtikti: Aš biskį moku, tik niekap neinsidabinù Lp. dabinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”